AI4GENDARED

Îmbunătățirea capacitaților funcționale ale aplicației gendared prin utilizarea algoritmilor de inteligență artificială

Prelucrarea datelor astrometrice achiziționate de telescoape optice utilizând algoritmi de inteligență artificială.

Proiect de cercetare si dezvoltare finanțat de un grant al Ministerului Educației si Cercetării, CCDI – UEFISCDI, proiectul numărul PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0554, in cadrul PNCDI III.